Privatumo politika

Taikomosios programos pranešimas apie privatumo apsaugą
 
Šis pranešimas apie privatumo apsaugą („Pranešimas apie privatumo apsaugą“) galioja tam, kaip bus elgiamasi su Jūsų pateikiama asmenine identifikuojama informacija arba ta informacija, kuri kitais būdais bus gaunama iš Jūsų ryšium su atitinkama taikomąja programa („Taikomoji programa“). Taikomąją programą pateikia Gerosknygos.lt (ją pateikia licencijos išdavėjo ar partnerio („Taikomosios programos partneris“) vardu). Naudodami taikomąją programą ar kitaip į ją kreipdamiesi, Jūs pripažįstate, jog sutinkate su pranešime apie privatumo apsaugą nurodyta tvarka ir praktika.
 
KOKIĄ ASMENINĘ INFORMACIJĄ GEROSKNYGOS.LT RENKA?
 
Mes iš savo vartotojų renkame toliau išvardytų tipų informaciją.
 
Asmeninė informacija, kurią Jūs mums pateikiate
Mes galime gauti ir saugoti bet kokią informaciją, kurią Jūs pateikiate per taikomąją programą (arba kitaip įgaliojate mus ją gauti, pavyzdžiui, per Jūsų „Facebook“ paskyrą). Renkama asmeninė informacija gali būti vardas ir pavardė, el. pašto adresas, lytis, IP adresas, naršyklės informacija, vartotojo vardas, demografinė informacija ir bet kokia kita informacija, kuri mums reikalinga, kad galėtume teikti taikomosios programos paslaugas.
 
Automatiškai renkama asmeninė informacija
Mes gauname ir saugome tam tikros rūšies su naudojimu susijusią informaciją, kai Jūs naudojatės taikomąja programa. Pavyzdžiui, Gerosknygos.lt gali automatiškai gauti ir įrašyti Jūsų kompiuterio IP adresą, naršyklės informaciją, „Facebook“ vartotojo identifikacinius duomenis, „Facebook“ puslapio gerbėjo būklę ir URLs paieškas. Tokia informacija sankaupos forma (ne asmeniškai identifikuojama) galime dalytis su savo partneriais.
 
KAIP GEROSKNYGOS.LT NAUDOJA RENKAMĄ INFORMACIJĄ?
 
Gerosknygos.lt naudoja pranešime apie privatumo apsaugą nurodytą informaciją (i) viduje, siekdama išanalizuoti, kurti ir tobulinti savo produktus bei paslaugas, ir (ii) taip, kaip nurodyta toliau skyriuje „Ar Gerosknygos.lt dalijasi surinkta asmenine informacija?“ 
 
KAIP SU ASMENINE INFORMACIJA ELGIASI TAIKOMOSIOS PROGRAMOS PARTNERIS?
 
Gerosknygos.lt gali pateikti asmeninę informaciją taikomosios programos partneriui. Taikomosios programos partneris Jūsų asmeninę informaciją naudoja pagal savo atskirą privatumo apsaugos tvarką, o ne pagal šį pranešimą apie privatumo apsaugą. Taikomosios programos partnerio privatumo apsaugos tvarka yra susieta su partnerio „Facebook“ taikomąja programa. 
 
AR GEROSKNYGOS.LT DALIJASI SURINKTA ASMENINE INFORMACIJA?
 
Asmeninė informacija apie mūsų vartotojus yra sudedamoji mūsų veiklos dalis. Mes nei nuomojame, nei parduodame kam nors Jūsų asmeninę informaciją (išskyrus tai, kad dalijamės Jūsų informacija su taikomosios programos partneriu – žr. skyrių „Kaip su asmenine informacija elgiasi taikomosios programos partneris?“ Mes dalijamės Jūsų asmenine informacija tik taip, kaip toliau nurodyta.
 
Taikomosios programos partneriai.  Mes dalysimės Jūsų asmenine informacija su taikomosios programos partneriu – žr. skyrių „Kaip su asmenine informacija elgiasi taikomosios programos partneris?“
 
Atstovai. Mes pasitelksime kitas bendroves ir žmones, kad jie atliktų tam tikras užduotis mūsų vardu, ir dėl to turėsime pasidalyti informacija su jais siekdami Jums pateikti produktus ar suteikti paslaugas. Jeigu neinformuosime Jūsų, kad yra kitaip, Gerosknygos.lt atstovai neturės jokios teisės naudoti asmeninę informaciją, kuria mes pasidalysime su jais, kitais tikslais, nei teikti pagalbą mums. Čia Jūs sutinkate, kad mes galime dalytis asmenine informacija anksčiau nurodytais tikslais. 
 
Verslo perleidimas. Kai kuriais atvejais mes galime nutarti pirkti ar parduoti aktyvus. Tokių sandorių atvejais kliento informacija paprastai yra vienas iš perduodamų verslo aktyvų. Be to, jeigu Gerosknygos.lt ar beveik visi jos aktyvai būtų įsigyjami arba jeigu Gerosknygos.lt pasitrauktų iš verslo ar bankrutuotų, vartotojo informacija būtų vienas iš perduodamų arba trečiosios šalies įsigyjamų aktyvų. Jūs sutinkate, kad toks perleidimas gali įvykti ir kad tas, kas įsigis Gerosknygos.lt, gali toliau naudoti Jūsų asmeninę informaciją pagal numatytą tvarką.
 
Gerosknygos.lt ir kitų apsauga. Mes galime atskleisti informaciją, kai sąžiningai esame įsitikinę, kad ją atskleisti reikia pagal įstatymus; galime priversti vykdyti ar taikyti mūsų naudojimo sąlygas ar kitas sutartis, taip pat ginti Gerosknygos.lt, mūsų darbuotojų, vartotojų ir kitų teises, turtą ar saugumą. Tai taikytina ir pasikeitimui informacija su kitomis bendrovėmis bei organizacijomis dėl apsaugos nuo sukčiavimo bei kreditų rizikos sumažinimo.
 
Su Jūsų sutikimu. Išskyrus jau nurodytus atvejus, Jums bus pranešta, jeigu Jūsų asmenine informacija gali būti dalijamasi su trečiosiomis šalimis, ir Jūs galėsite išvengti tokio dalijimosi informacija. 
 
NAUDOJIMO SĄLYGOS
 
Jeigu nutariate naudoti taikomąją programą ar kitaip į ją kreiptis, Jūsų naudojimui, kreipimuisi ir bet kokiam galimam ginčui dėl privatumo taikomas šis pranešimas dėl privatumo apsaugos bei mūsų naudojimo sąlygos, įskaitant apribojimus dėl žalos, arbitražinių ginčų ir Kalifornijos valstijos įstatymų taikymo.
 
TREČIOSIOS ŠALIES TAIKOMOSIOS PROGRAMOS (TINKLAVIETĖS)
 
Taikomoji programa gali suteikti galimybę jungtis prie kitų taikomųjų programų ar tinklaviečių. Tokių trečiosios šalies taikomųjų programų (tinklaviečių) Gerosknygos.lt nevaldo ir tokios nuorodos nereiškia, kad Gerosknygos.lt duoda kokį nors patvirtinimą dėl tokių kitų taikomųjų programų (tinklaviečių) ar per jas siūlomų paslaugų. Tokių trečiųjų šalių taikomųjų programų (tinklaviečių), kurios susijusios su šia taikomąja programa, privatumo ir apsaugos praktika nėra įtrauktos į šį pranešimą dėl privatumo apsaugos, ir Gerosknygos.lt neatsako už tokių tinklaviečių privatumo ar apsaugos praktiką ar turinį.
 
KOKIĄ ASMENINĘ INFORMACIJĄ AŠ GALIU GAUTI?
 
Gerosknygos.lt leidžia Jums gauti toliau nurodytą informaciją apie Jus, kad galėtumėte ją peržiūrėti, o tam tikromis situacijomis ir atnaujinti. Šis sąrašas gali keistis, jeigu keičiasi taikomoji programa.
 
- Paskyros ir vartotojo profilio informacija;
- Vartotojo el. pašto adresas, jeigu taikytina;
- „Facebook“ profilio informacija, jeigu taikytina;
- Tai, kam vartotojas teikia pirmenybę;
- Taikomajai programai būdingi duomenys.
 
AR VAIKAI GALI NAUDOTIS TAIKOMĄJA PROGRAMA?
 
Mūsų svetainė ir paslaugos, teikiamos per Gerosknygos.lt, neskirtos vaikams iki 13 metų. Gerosknygos.lt sąmoningai ar specialiai nerenka informacijos apie vaikus iki 13 metų ir mano, kad bet kokio amžiaus vaikai turėtų gauti tėvų sutikimą prieš pateikdami bet kokią asmeninę informaciją. Mes raginame Jus dalyvauti su žiniatinkliu susijusiame savo vaiko gyvenime.
© 2024, gerosknygos.lt. Visos teisės saugomos.